Cégünk a környezetvédelmet a vállalati stratégia és –politika szerves részének tekinti. „Innováció a fenntarthatóságért” – ez a jelmondatunk, ez jellemzi üzleti döntéseinket és tevékenységünket. Ha az erőforrásaink optimális felhasználásával jó minőségű terméket gyártunk, akkor az a környezetünk számára is nyereséget jelent.

A folyamatos fejlődés érdekében vállalatunk törekszik arra, hogy a rendelkezésére álló legjobb technológiákat használja (BAT = Best Available Technology) ezzel a lehető legkisebbre csökkentve az ökoszisztémára gyakorolt hatásunkat, mint például az energia felhasználásánál, valamint az emissziók területén, illetve a hulladékkeletkezés szempontjából. Gyárunk célkitűzése, hogy az üzemi- és segédanyagokat visszavezessük a gyártásba, és így többször felhasználhassuk, valamint hogy a gyártás melléktermékeit újrahasznosítsuk. Minden meghozott intézkedés célja az, hogy a környezetterhelést a minimumra csökkentsük.

A zöld gyártás folyamatos biztosítása érdekében minden környezeti hatás esetében (levegő, zaj, hulladék, víz, talaj, természeti erőforrások) állandó ellenőrzés és mérés történik. A gyártás során arra törekszünk, hogy a közvetlen és közvetett folyamatok, valamint a gyártott termék használata során a környezetet a lehető legkisebb mértékben terheljék.